JBL CV1052T

系统类型:10" 两分频低频反射式音箱
• 频率范围(-10dB):65Hz - 18 kHz
• 频率响应( ±3dB):75Hz - 15 kHz
• 灵敏度 (1w@1m):90 dB
• 额定阻抗:8Ω(8Ω档位时)
• 最大声压级输出 (1m):114dB 长期最大功率(120dB峰值)(8Ω档位时)
• 额定功率
(连续 / 音乐信号 / 峰值):200W / 400W / 800W(8Ω档位时)
• 覆盖角:150º x 120º(H x V )
• 变压器档位: 8 Ohms,OFF, 70V(12.5W / 25W / 50W / 100W )
                       100V(25W / 50W / 100W )
•插入损耗:<1.0dB 任意档位设定时
•低音单元:1 x 10"低音单元
•高音单元:2 x3"纸锥高音单元
•尺寸(H x W x D):296mm X507.8mm X 311mm
•净重:12.0 kg